PVS 1

PVS 1
Maksimum halı ebadı: 120x180 cm
Maximum carpet size: 120x180 cm