ÇEREZ POLİTİKASI

AKDENİZ CAM & ALÜMİNYUM VE METAL SAN. TİC. A. Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır.), Veri Kontrolörü olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü taraflara veri toplayabilir, kaydedebilir, saklayabilir, ifşa edebilir, veya aksi takdirde kişisel bilgilerinizi belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI 

Kişisel verileriniz, faaliyet alanlarımızın (Akdeniz Cam & Alüminyum ve Metal San. Tic. A.Ş.’nin tüm marka ve ürünleri) kapsamı ile ilgili hizmetler, fırsatlar ve teklifler sunabilmek, malzeme bilimi ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek, pazarlama ve pazarlama amaçlı olanlar da dahil olmak üzere her türlü iletişimi gerçekleştirmek için işlenecektir. Satış ve bu faaliyetlerle ilgili elektronik mesajlar göndermek, yasaların gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek, işlemleri gerçekleştiren / kolaylaştıran kişilerin kimliğini değerlendirmek, elektronik veya basılı formda belge vermek veya bu belgeleri kaydetmek, yasaların belgelerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirilmesi ile ilgili ve istatistiksel amaçlar için gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla yasalarca tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için, kişisel verileriniz, yasaların izin verdiği ölçüde, kontrol ve düzenleme organlarına ve ilgili resmi makamlara, meslek kuruluşlarına ve benzerlerine, yasaların izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir. Doğrudan veya dolaylı olarak grup içi şirketlere veya Türkiye'deki veya yurtdışındaki iştiraklere, kişi ve kuruluşların yanı sıra birlikte çalıştığımız ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarına sözleşme tarafları.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İÇİN YÖNTEMLER VE YASAL ZEMİNLER

Kanunun 5 ve 5'inci maddelerinde tanımlanan yasal dayanaklara dayanarak, kişisel verileriniz Şirket’in internet Web Siteleri, dijital kanallar, sözleşme tarafları ve acenteleri ile tüm kanallar aracılığıyla ve uluslararası iştirakler, kurum ve kuruluşlar, resmi makamlar, yerli ve yabancı bankalar ve birlikte çalıştığımız diğer üçüncü taraflar; sözlü, yazılı veya elektronik olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya dosyalama sisteminin bir parçasını oluşturan otomatik yollarla değil.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• Şirketimiz ve müşterilerimizle ilgili bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak,

• Şirketimizin hizmetlerinin devamlılığını garanti etmek için gerekli altyapıyı sağlamak,

• Eldeki bilgilere karşılık gelen fiziksel ve mantıksal önlemleri almak,

• Bilgiye erişimi kontrol etmek, “bilmeye ihtiyaç” esasına göre erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi önlemek,

• Yazılım geliştirirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,

• Bilgi varlıklarını virüs gibi kötü amaçlı kodlara ve harici siber saldırılara karşı korumak ,

• Bilgi güvenliği ile ilgili olaylara karşı bir müdahale süreci geliştirmek, 

• Çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi vermek ve çalışanların bilgi güvenliği bilincini artırmak, 

• Yasalara ve düzenlemelere uymak,

• Paydaşlarımızın şirketimizin bilgi güvenliği politikalarına uymasını sağlamak , 

• Güvenli sistem mühendisliği ilkelerine uymak.

ÇEREZ KULLANIM İZNİ

Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullandığınız PC veya mobil cihaza çerezler yerleştirir. Bu web sitesini kullanmaya devam etmek (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez bildirimini kapatmak) çerezlerin kullanılmasını kabul edersiniz. İsterseniz, gerekli ayarları değiştirerek veri toplamayı kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASININ KORUNMASI

Kişisel verileri yasalara uygun olarak ve iyi niyetle işlemek için İşlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak 

Kişisel verileri, verilerin işlenme amaçları ile ilgili, sınırlı ve orantılı bir şekilde işlemek için sadece ilgili mevzuatla belirlenen veya verinin toplanma amacı ile gerekli kılınan süre için veriler Tüm çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve görevlerini dikkate alarak görevlerini yerine getirmek

Kişisel verilerin korunması ve eğitim sağlanması için gerekli yatırımlar yapmak.

YASALARIN 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ:

Kanunun “ilgililerin hakkını” düzenleyen 11. maddesi uyarınca ve Veri Denetleyicisine Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerinizi AKDENİZ CAM & ALÜMİNYUM VE METAL SAN. TİC. A. Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): akdenizcam@hs03.kep.tr

VERİ KONTROLÜ

AKDENİZ CAM & ALÜMİNYUM VE METAL SAN. TİC. A. Ş.

Adres: Büsan Organize Sanayi, KOSGEB Cd. No:29 Karatay 42250 Konya / TÜRKİYE

Telefon: +90 444 1 080

Faks: +90 (332) 235 38 77